Gwefan Y Pentref Tyndyrn
Mae'r golygydd yn dysgu cymraeg hefyd!

Yn mis Rhagfyr, aeth golygydd Rob Barker a Jennie Christie, o Gym Angidy, ar gwrs preswyl Cymraeg, yn Nant Gwrtheyrn. Canolfan iaith Gymraeg ar Benrhyn Llyn, gogledd Cymru, ydy Nant Gwrtheyrn.

Siaradon nhw Cymraeg trwyr wythnos, ac aethon nhw i Bwllheli i ymarfer.

Cawson nhw amser da a gobeithi gwelwn ni ragor o Gymraeg ar wefan y pentref!